مترجم شفاهی شدن

چند نکته برای مترجم شفاهی شدن

برای اینکه مترجم شفاهی خوبی شوید جدای از تسلط کافی بر دو زبان برای ترجمه شفاهی (پیاپی، همزمان، همراه) باید موارد دیگری را نیز مد نظر داشته باشید. در این پست به چند نکته اشاره می‌کنیم. ترجمه شفاهی تنها ایجاد ارتباط بین دو زبان نیست. یک مترجم شفاهی نه تنها باید درک درستی از زبان[…]

اطلاعات پایه مترجم شفاهی

اطلاعات پایه در مورد ترجمه شفاهی

آیا علاوه بر زبان مادری‌تان، تسلط کاملی بر روی یک یا چند زبان دیگر هم دارید؟ آیا دوست دارید به عنوان مترجم شفاهی کار کنید؟ در این پست به اطلاعات پایه‌ای در مورد ترجمه شفاهی اشاره می‌کنیم که راهنمای خوبی است تا به درک بهتری از ترجمه شفاهی برسید. ترجمه شفاهی چیست؟ ترجمه شفاهی جزو[…]