خدمات ترجمه شفاهی

انواع خدمات ترجمه شفاهی

خدماتی که در حوزه ترجمه شفاهی ارائه می‌شود شامل چند شاخه زیر است: ۱. ترجمه‌ همزمان. ترجمه همزمان در موقعیت‌های مختلف از جمله همایش‌های تجاری، مراسم فارغ‌التحصیلی و یا هر موقعیتی کاربرد دارد که مترجم، بطور پیوسته اقدام به ترجمه نموده و فرصت مکث میان هر جمله تا جمله دیگر گوینده را به منظور تجزیه[…]