آغاز فعالیت سایت دیبیگ

مرکز دیبیگ (بزرگترین گروه مترجمان شفاهی) بطور رسمی فعالیت خود را در اردیبهشت ۹۵ آغاز کرده است. هدف این مرکز که به طور اختصاصی توجه خود را به خدمات ترجمه شفاهی معطوف داشته است ارائه خدماتی با استانداردها و معیارهای جهانی و رفع کم و کاستی‌های موجود در این حوزه از ترجمه در ایران است.