ویدئو کنفرانس

ترجمه شفاهی  با استفاده از ویدئو کنفرانس زمانی استفاده می شود که حضور فیزیکی غیر ممکن است، و هنگامی که شرکت کنندگان متعدد از مکانها و کشورهای گوناگون به زبانهای مختلف صحبت می کنند و به ارتباطات دیداری و شنیداری از طریق ویدئو کنفرانس نیاز دارند.  هر دو نوع ترجمه شفاهی یعنی پی در پی و ترجمه همزمان را می توان برای VCI  بکار برد.

ترجمه شفاهی ویدئو کنفرانس یک گزینه ی مناسب بوده و دارای منافع ویژه برای مشتریان می باشد از قبیل:

  • تسهیلات برای دسترسی به مترجمهای شفاهی در زبانهای مختلف و نادر
  • کاهش اتلاف وقت
  • برقراری ارتباط مستقیم بدون در نظر گرفتن فاصله
  • بهبود برقراری ارتباطات در مقایسه با ترجمه شفاهی تلفنی

موسسه دیبیگ مترجمان بسیار آگاه دارد که میتوانند به شما در رویداد های آینده خود کمک کنند. هر زمان که شما نیاز داشتید مترجمان شفاهی به محل ویدئو کنفرانس ارسال خواهد شد و به شما این امکان را فراهم خواهند ساخت تا با شرکت کنندگانی که از لحاظ جغرافیای دور از شما هستند و همچنین زبان مشترکی با شما ندارند ارتباط برقرار کنید.