مترجم همراه

مترجم همراه اغلب برای کمک و همراهیِ یک گروه یا فرد در طیف وسیعی از موقعیت‌ها به خدمت گرفته می‌شوند. مترجمان، مشتری/مشتریان را در مجموعه‌ای از فعالیت‌های روزانه و غیر رسمی، از جمله بازدیدها، ملاقات، مصاحبه‌ها، سفرهای کاری یا نشست‌های خارج از کشور و بسیاری از موقعیت‌های دیگر همراهی می‌کنند. مترجم برای انجام ترجمه از ابزار یا تجهیزاتِ ویژه‌ای بهره‌برداری نمی‌کند و در همه‌ی زمان‌ها و موقعیت‌ها برای برقراری و تسهیل ارتباط در کنار مشتری/مشتریان خواهد بود. مترجم همراه، مشتریان شما را در فرودگاه، ملاقات کرده و همراه آنها به نشست‌های کاری می‌رود؛ آنها را در گشت و گذار شهری و در طول فرآیند بازدید، خرید و … راهنمایی می‌کند.

خدمات مترجم همراه مرکز دیبیگ

مرکز دیبیگ دارای گروهی مجرّب از مترجمان همراه بوده که ضمن آشنایی با لهجه‌ها و زبان‌ها‌ی گوناگون، از دانش فرهنگی فراوانی از موقعیت‌های جغرافیایی مختلف برخوردار بوده و می‌توانند مشتری/مشتریان شما را به هنگام بازدید به بهترین شکل راهنمایی کنند. شما به راستی می‌توانید به مترجمان همراه ما اعتماد کرده و از طریق برقراری ارتباط میان مهمانانِ خارجی خود با مترجمان ما، تجربه‌ی خوشایندی را از یک سفر کاری یا تفریحی برای آنها فراهم کنید.

ثبت سفارش ترجمه پیاپی

مترجم همراه