مترجم تلفنی

خدمات ترجمه شفاهی از طریق تلفن ، یک مکالمه ی دو جانبه یا مکالمه ی گروهی است که بوسیله ی تلفن صورت میگیرد. مترجم تلفنی روش کارآمد و مقرون به صرفه برای برقراری ارتباطات است که این امکان را فراهم میسازد تا افراد زبانهای مختلف بتوانند در عرض چند ثانیه با استفاده از یک تلفن با هم ارتباط برقرار کنند. این نوع سرویس میتواند هزینه ی بالای خدمات ترجمه ی شفاهی حضوری را کاهش دهد. رشد سریع این نوع سرویس مبنی بر مفید و موثر بودن آن است. همچنین این نوع سرویس میتواند از طریق اینترنت هم صورت بگیرد. موقعیتهای تجاری، بهداشت و درمان، مراکز خدماتی برای مشتری، خدمات دولتی، و حتی دادگاهها  از برخی کاربران عمده ی این نوع خدمات ترجمه شفاهی محسوب میشوند.

در اینجا برخی موقعیتهای ساده وجود دارند که شما به عنوان مشتری احتمالا بخواهید مترجم تلفنی را به مترجم حضوری ترجیح بدهید:

  • در مواقع ضروری جاییکه به پشتیبانی فوری ترجمه شفاهی نیاز است ( به عنوان مثال :قراردادی به دستتان رسیده ولی توضیحات متن کامل نیست، یا در یک کشور خارجی نیاز به دکتر پیدا میکنید و غیره.)
  • در مواقعی که بطور غیر منتظره دسترسی به مترجم شفاهی نیاز شده است ( مثلا در شرکت و یا جاهای دیگر با شرایطی روبه رو شده اید که از قبل انتظار نداشتید و به مترجم حضوری هم دسترسی ندارید، و یا به مترجم خاص آن زبان در آن لحظه دسترسی ندارید)
  • هنگامی که گمنامی/ شناخته نشدن ترجیح داده می شود
  • زمانیکه مکالمه قرار است کوتاه باشد (کمتر از ۳۰ دقیقه)
  • زمانیکه محدودیت های جغرافیایی وجود دارد و برای مترجم حضور در جلسه امکانپذیر نمی باشد

شما اگر برای پروژه های خود به خدمات ترجمه شفاهی از طریق تلفن نیاز دارید، مرکز دیبیگ این اطمینان را می‌دهد که مترجمان تلفنی گروهِ دیبیگ، نه تنها از اهمیت و چگونگی انجام کار آگاه بوده، بلکه از تبحّر و مهارتِ عالی و کافی برای انجام ترجمه در زمینه‌ها و رشته‌های گوناگون نیز برخوردارند و این تضمین را به شما خواهند داد که پروژه‌ی ترجمه به مؤثرترین شکل ممکن به انجام خواهد رسید.