تعرفه خدمات ترجمه شفاهی

به دلیل اینکه هزینه خدمات ارائه شده متغیر بوده و به عوامل بسیاری بستگی دارد لطفا جهت دریافت تعرفه خدمات ترجمه شفاهی با شماره ۲۲۷۹ ۲۹۲۹ ۹۰ ۹۸+ تماس بگیرید.